PPE emerytura – co to takiego?

PPE emerytura to świadczenie, które może być wypłacane z tytułu wcześniejszego gromadzenia środków w Pracowniczym Programie Emerytalnym. PPE to dodatkowa opcja odkładania pieniędzy na emeryturę z wynagrodzenia, z której mogą korzystać wyłącznie osoby zatrudnione w danej firmie (po ustaniu zatrudnienia nie ma możliwości wpłacania środków na PPE). Jak to działa i jak możemy dysponować środkami, które zgromadziliśmy w PPE?

PPE emerytura, czyli odkładamy na starość

Z środkami zgromadzonymi w PPE będzie nam łatwiej realizować swoje marzenia na starośćIstotą PPE jest długoterminowe gromadzenie środków, które mają pochodzić z wpłat pracodawcy. Środki te będą wypłacane uczestnikowi PPE od momentu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, który w ramach programu został ustalony na 60 lat (jest równy dla kobiet i mężczyzn, zgodnie z unijną zasadą równości płci).

Jak funkcjonuje PPE? Jeżeli dany zakład pracy decyduje się na wprowadzenie PPE, wprowadza tym samym świadczenie pieniężne w postaci składki podstawowej, która będzie finansowana przez pracodawcę w okresie zatrudnienia pracownika. W momencie ustania zatrudnienia – ustaje również wpłacanie składki na rzecz danego pracownika / uczestnika PPE. Zgodnie z przepisami dodatkowe środki wpłacane do PPE mogą pochodził wyłącznie z wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy prowadzącego taki program. Podjęcie pracy u kolejnego pracodawcy, który realizuje program PPE emerytura – świadczenia na rzec pracownika mogą zostać wznowione. Jeśli jednak dana osoba podejmie pracę w firmie, która nie realizuje tego programu – nie może oczekiwać od nowego pracodawcy kontynuowania wpłacania składek na PPE.

Jak traktować PPE? Najrozsądniej byłoby określić to jako swego rodzaju dodatkowe wynagrodzenie, którego wypłata jest jednak odroczona w czasie – w zależności od wieku pracownika od kilku, do nawet kilkudziesięciu lat.

Dysponowanie środkami PPE emerytura

PPE emerytura z założenia ma służyć pracownikowi, który osiągnął już wiek emerytalny. Niepokój uczestników programu budzi sytuacja, w której kończą współpracę z pracodawcą realizującym program PPE i podejmują kolejną z firmą, która tego programu nie realizuje. W jaki sposób można dysponować środkami, które zgromadziły się w PPE?

  • możemy pozostawić środki w PPE – na nasze konto po prostu nie będą wpływały nowe składki;
  • możemy przetransferować środki na konto innego PPE (realizowanego przez naszego kolejnego pracodawcę);
  • możemy przenieść środki na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).

Więcej szczegółowych informacji o PPE emerytura i dysponowaniu środkami zgromadzonymi w programie znajdziemy m.in. TUTAJ.

PPE emerytura to możliwość gromadzenia dodatkowych środków na poczet przyszłej emerytury - dobry pomysł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *