Kto odpowiada za plac zabaw? Właściciel lub administrator terenu., na którym plac zabaw stoi

Czy wiesz kto odpowiada za plac zabaw?

Plac zabaw to miejsce stworzone z myślą o dzieciach i dla dzieci. To bezpieczna przestrzeń, w której mały człowiek może eksplorować otoczenie bez narażania na szwank swojego zdrowia, a nawet życia. Plac zabaw powinien być bezwzględnie ogrodzony, by zapobiegać swobodnemu opuszczaniu go przez dzieci oraz uniemożliwiać dostęp doń zwierzętom. Wszystkie sprzęty znajdujące się na placu zabaw powinny pochodzić od sprawdzonych producentów, którzy wyposażają tego typu miejsca wyłącznie w certyfikowane urządzenia. Jednak szczęśliwie zrealizowany projekt to nie koniec! Aby plac zabaw służył dzieciom długo i bezpiecznie – musi być regularnie poddawany przeglądom i odpowiednio konserwowany. Kto odpowiada za plac zabaw?

Właściciel i administrator placu zabaw

Bezpieczny plac zabaw to miejsce poddawane regularnym przeglądom i konserwacjiPlac zabaw nie jest w całości obiektem budowlanym (w rozumieniu odpowiednich ustaw Prawa budowlanego, Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – dalej pr. Bud), jednak już urządzenia na placu zabaw są obiektami małej architektury i jako takie podlegają przepisom tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami odpowiedzialność za utrzymanie obiektów w odpowiednim stanie, ich regularne przeglądy i naprawę spoczywa na właścicielu lub administratorze terenu, na którym stoją. Co więcej – niedopełnienie tych obowiązków może skutkować pociągnięciem właściciela / administratora do odpowiedzialności i ukaranie go karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Regularne przeglądy i konserwacja

Skoro wiemy już kto odpowiada za plac zabaw, powinniśmy również wiedzieć, że do obowiązków tej osoby należy pamiętanie o regularnych przeglądach technicznych wszystkich sprzętów i urządzeń. Przeglądy powinny być przeprowadzane przez osoby / firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Okresowe przeglądy robią również inspektorzy nadzoru budowlanego. Konserwacja powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych elementów placu zabaw. Istotne jest również codzienne dbanie o porządek na placu zabaw oraz czyszczenie sprzętów – zaniedbania w tym zakresie mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo dzieci korzystających z obiektu.

Informuj o zauważonych nieprawidłowościach!

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na placu zabaw zależy również od nas! Naszym obowiązkiem jest nie tylko dbanie o właściwe zachowanie naszych dzieci na placu zabaw (przede wszystkim korzystanie przez nie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem), ale również zgłaszanie wszelkich zauważonych przez nas nieprawidłowości – w pierwszej kolejności do właściciela / administratora placu zabaw, następnie do straży miejskiej lub policji.

Plac zabaw to bezpieczna przestrzeń stworzona dla dzieci w różnym wieku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *